© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Utställningen

________________________

IN BETWEEN: Media, Aesthetics, Culture är en examensutställning för kandidatprogrammet Medier, Estetik och Kulturellt Entreprenörskap vid Göteborgs Universitet - ett program som positionerar sig ​mellan praktik och teori, kultur och näringsliv, det estetiska och det tekniska, det digitala och det analoga. I en samtid med interaktiva medier, deltagarkulturer och entreprenörskap finns det behov av flexibla, kreativa och nyskapande kreatörer. Utställningen är avsedd att visa bredden hos programmet och att det är en styrka att befinna sig IN BETWEEN.                                                        

Verken i IN BETWEEN: Media, Aesthetics, Culture är vetenskapliga gestaltningar av studenternas examensarbeten. Studenterna har tagit inspiration från sina ämnesval för att visuellt representera sina uppsatser. Välkommen till en utställning som skapar möten, där inget är antingen eller - det är IN BETWEEN.

Utställningen är uppdelad i de tre kategorier som utbildningen undervisar i; Medier, estetik och kultur.

De framtagna verken är på ett eller annat sätt kopplade till dessa  och presenteras under respektive kategori. Välj en kategori i menyn som du vill läsa mer och klicka sedan in dig på en av profilerna för att läsa om varje induviduellt verk.

________________________

resultatet av det interaktiva verket Caption This finns här
IMG_4985