© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Anna Stenler

Glossier me

Glossier me visualiserar hur konsumenter med hjälp av varumärken kan framhäva specifika sidor och karaktärsdrag hos sig själva för att framställa sig själva på ett önskvärt sätt, samt hur det kan ta sig i form på sociala medier där uttrycket blir mobiliserat med hjälp av medieteknologier. Verket visualiserar processen bakom den faktiska bilden och hur vi lägger vikt vid våra digitala uttryck och våra digitala personas för att profilera oss själva både på skärmen men även i det verkliga livet.


Verket är främst inspirerat av en av teorierna som använts i min uppsats, Networked Self av Lisa Åkervall. Teorin beskriver hur användarens subjektivitet blir mobiliserat i digitala nätverk där ett mer extremt och narcissistisk själv uppvisas och tar sig uttryck med hjälp av just sociala medier.