© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Maja Lampinen

Performers of digital labour

Digital utveckling har medfört ett större utrymme för interaktivitet, deltagande och en övergripande tvåvägskommunikation. Idag är användare av medier inte enbart passiva konsumenter av innehåll utan kan även aktivt producera innehåll - användargenererat innehåll. Verket är tänkt att illustrera hur ett företags kunder kan inkluderas i en medskapande process och utgöra skapare av värdefullt innehåll. Verket grundar sig i uppsatsens övergripande tema, som är användargenererat innehåll. Mer specifikt tar verket avstamp i uppsatsens fallstudie; researrangörens Virgin Holidays användargenererade, och prisbelönta, reklamkampanj #Seizetheholiday.