© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Hanna Johansson

¨

Konstverket

Verket anspelar på användandet av reflexiv marknadsföring i Oatlys reklam, där produkterna sätts i andra hand och samförståndet mellan betraktaren och reklamen är det viktigaste. Om det här var en målande text av verket skulle den kunna innehålla ord som gestaltning, känsla, röst och reaktion. Det hade varit bra för att skapa ett djup och en förståelse för verket, exempelvis.

 

Verket anspelar på reflexiv reklam som jag i uppsatsen menar på att Oatly i stor utsträckning använder sig av, framgångsrikt. Reflexiv reklam är reklam som är medveten om att den är reklam, som kommenterar sitt varande som reklam och som i detta skämtar om/förlöjligar normer inom reklam. Det är en väldigt humoristisk, och ironisk, form av reklam som ibland beskrivits som att den bara handlar om konsumenten och reklamen i sig självt - produkten är oviktig. Jag vill använda samma teknik, art-reflexive art, och visa ett verk där det viktigaste är samförståndet mellan betraktaren och orden, konsten och verket är sekundärt.