© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Gabriella Möller

Perception

 

Är det du ser på riktigt? Och hur vet du det? Vad är äkta? Och vad är sanning?

 

Verket avser att ifrågasätta den mänskliga perceptionen och är inspirerat av uppsatsen As real as possible som är en kritisk studie av retuscherat bildmaterial på social medieplattformar. I takt med digitaliseringen utvecklades fotoretucheringstekniken, utveckligen var ofrånkomling då digitala programvaror förenklade och möjliggjorde individens förmåga att retuschera bilder. Men i ett postdigitalt samhälle när allt kan manipuleras - vad kan vi då egentligen lita på?

 

Verket är delvis inspirerat av Alison Jacksons utställning Truth is Dead samt Camilo Matizs studie av reflektion Here Not There.