© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Ebba billström

GIRLHOOD ESSENTIALS

GIRLHOOD ESSENTIALS är ett verk som handlar om tjejers populärkulturella skapande och deltagande. Verket består av två huvudsakliga delar: 1) skrivbordet, och 2) fanzinet. Skrivbordet kan förstås som en helig plats för kreatören som representerar den kreativa processen. Fanzinet symboliserar utloppet, det som processen mynnar ut i och de tankar, idéer och visioner skaparen bär och vill förmedla.


Verket utvecklar aspekter av kreativa processer och fanzinkultur, vilket onlineplattformen Rookie som uppsatsen handlar om relaterar till i flera aspekter. I skapandet av verket har jag valt att inspireras av uppsatsens diskussion kring tjejers skapande och hur fangirling skapar samhörighet och möjligheter för tjejers skapande och aktivism i populärkulturella sammanhang. Jag vill med verket hylla tjejers kulturella deltagande som ofta hamnar i skymundan för den breda allmänheten.