© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Hedda Ejelöv

LOADED MESSAGE IN DISGUISE

Mitt verk är min personliga remix. Genom att navigera i arkiv av material som någon gång har lämnat ett starkt intryck på mig formas en kombination av en helt unik sammansättning av redan existerande material. Verket belyser processen av att navigera bland material, välja samples samt hur materialet som kombineras kan påverka den slutgiltiga tolkningen av verket när dom ses som en helhet snarare än sammansatta delar.

Det här verket är inspirerat av sättet som min uppsats belyst hur den konstnärliga ledaren bakom modemärket Off-White™, Virgil Abloh, använder sig av remix i sin konstnärliga process. Abloh navigerar genom arkiv av redan existerande material och inkorporerar det i sitt arbete genom att sampla fragment av material och gör en personlig remix på det som ett sätt att kommentera, belysa eller kritisera materialet.