© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Jesper Jansson

Caption This

Caption This är ett interaktivt verk som undersöker visuell kommunikation och meningsskapande utifrån betraktarens sociokulturella sammanhang. Genom Caption This uppmanas besökaren att delta i skapandet av verkets mening genom att komponera texten. Varje bildtext dokumenteras anonymt och kommer redovisas veckan efter här på hemsidan. Detta är gjort för att visa hur verkets mening förändras under utställningens gång. Caption This tar alltså inte slut här.

 

Caption This är inspirerat av hur mening filtreras genom betraktarens kunskap och sociala sammanhang. Tolkningen av en representation kan alltså förändras beroende på vem som är betraktaren, men också av sammanhanget som det visuella objektet befinner sig i. Med verket Caption This tillåts besökarna att uttrycka sin egen uppfattning, något som kan ses som en reflektion av sociokulturella kontexter. Vem som säger vad, i vilket sammanhang, påverkar också meningens skapande. I detta fall, en utställning för visuella gestaltningar av akademiska uppsatser genomförda på Göteborgs Universitet.