© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Axel Brattberg

Traditionell reklam? Nej, tack!

Verket är en affisch fylld med traditionell reklam som vi konsumenter är vana att se den. Reklamen är hämtad från tidningar, magasin, hemsidor och reklamskyltar. Det gemensamma budskapet i den valda reklamen är att få konsumenter att göra saker och köpa saker. Med den här affischen vill jag återskapa den påträngande och olustfyllda känslan som den här reklamen kan ge när den kastas i ansiktet på oss, utan att vi bett om det. Traditionell reklam? Nej, tack!

 

Verket är inspirerat av uppsatsens resultat som visar att konsumenter finner den traditionella reklamen som påträngande och irrelevant jämfört med personifierad dito, som istället tillfredsställer de behov som konsumenter har.