© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Annika Anderson käppi

MASC.

Trots att maskulinitet är ett svårdefinierat, komplext och framför allt mångfacetterat koncept är populärkulturens skildringar av män och maskulinitet ofta endimensionella och stereotypa. Med denna utgångspunkt ämnar verket MASC. att belysa hur bilder vi inte är vana att se blir subversiva genom normalisering. Verket är en installation med vardagliga ting som sammansatta leker med stereotypisering av maskulina beteenden kopplade till tonårsupplevelsen.


Uppsatsen “What kind of man do you want me to be, Dad?” är en fallstudie av serien Sex Education och verket MASC. är en parafras på en scen i serien som belyser stereotypisering av maskulinitet och sexualitet. MASC. skall ses som en förlängning utav diskussionerna som förs i uppsatsen om genus, maskulinitet och hur män kan representeras i populärkultur idag.