© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Nadja skoglund

ski film

Ski film är en kort film som visar hur en skidfilm kan kommunicera idéer kring jämställdhet och klimatmedvetenhet. Den vill även påpeka och väcka frågor kring hur skidfilmer är genreöverskridande, det vill säga både dokumentär-aktiga men även delvis fiktion, och hur en och samma film kan innefatta en mix av genrer som sport, äventyr och komedi. Verket är inspirerat av det övergripande temat i min uppsats.