© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Hilda Eklöf Austin

frilansaren

Frilansaren porträtterar en stereotyp konstnär men som uppsatsen “Frihet på bekostnad av trygghet?” avhandlar är konstnärslivet inte endast fritt, obundet och självförverkligande. Konstnärskap innebär idag, nästan uteslutande, frilansande vilket i sin tur kan innebära en ekonomisk stress, arbetslöshet, långa arbetsdagar, ensamhet, försenade fakturor och att gå miste om Sveriges trygghetssystem. I kortfilmen Frilansaren får vi se en frilansande kreatör gå igenom alla de känslor som förknippas med frilanslivet; från lycka och extas till tristess och stress.