© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Angelica ulldal

visions

Det vi vill förmedla är inte alltid detsamma som det som syns. Våra ord är inte alltid bara ord. Vi är alla transparenta och våra olika delar är desamma, men vi tittar inte åt samma håll, våra ögon uppfattar inte samma sak. Det som kunde vara så enkelt blir så svårt om vi inte vill mötas. Verkets olika material och dess sammansättning vill spela på dessa komplexiteter. Mitt verk inspireras främst av kommunikation och språkanvändning och komplikationerna de innebär. Svårigheten att få fram ett budskap och att det ska mottas på ett “förväntat” sätt.