© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Sanna Klefbom

Earth, you’re so sweet I could just eat you up!

Verket Earth, you’re so sweet I could just eat you up! är en gestaltning inspirerat av Sianne Ngai’s teori om ”den gulliga” estetiken och av komplexiteten kring frågor rörande miljöförstöring. Verket vill belysa de paradoxala känslor vi har för det gulliga, och hur det kan liknas vid känslor som rör engagemang och förståelse för klimathotet, speciellt känslan av att både vilja beskydda och samtidigt konsumera jordens resurser. Enligt teorin berör gulliga objekt oss på ett känslomässigt och personligt plan och skapar känslor av att vilja beskydda, omhänderta och äga dem. I min uppsats undersöks en marknadsföringsfilm där den gulliga estetiken används för att skapa empati och få mottagarna att känslomässigt engagera sig i en fråga gällande miljöförstöring. Verket är inspirerat av detta för att belysa de paradoxala känslor vi har för jorden som vi värnar om men som vi samtidigt konsumerar.