© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Johanna Helldén

 ORIGINAL OR SAMPLED?

I dagsläget är imitation ett mycket relevant och ofta förekommande fenomen som uppstår när musikelement återanvänds i senare låtar eller musik; sådana låtar kallas för “sampled songs”. Men kan dessa nya låtar verkligen vara nya? Det interaktiva verket Original or sampled? presenterar olika låtar i musikbranschen som blivit återanvända/samplade och som sedan blivit till nya stora hitlåtar. Men vilka är originalen och vilka är de samplade låtarna? Testa dig själv!

 

Verket är inspirerat av uppsatsens övergripande tema som utforskar uppträdandet av imitation i musik. Det har framkommit att imitation är ett mycket vanligt och återkommande fenomen, vilket jag vill belysa och synliggöra med mitt verk.