© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Tina hodjat

 

Human Peacocking

Med detta verk vill jag väcka en tanke om hur människan inte bara konsumerar produkter, men också att vi likaså är produkter när det kommer till partnerval. Därför marknadsför vi oss själva genom konsumtion. Min uppsats handlar mycket om hur våra konsumtionsmönster är en del av våra biologiska drifter då vi använder oss av konsumtion som en form av peacocking.