© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Océanne Texier

Beauty online

Länge har traditionella skönhetsideal använts för att locka konsumenter. Men som följd av en trend att ifrågasätta och utmana representationsnormer, vill skönhetsannonsörer och varumärken modernisera sina marknadsföringsformler för att locka nya medvetna konsumenter. Med sociala medier har företagen skiftat från att leverera monologer till att engagera konsumenter. Fokus ligger på att skapa konversationer kring gemensamma värderingar och tillsammans skapa förändring.


Mitt verk Beauty Online ämnar väcka frågor om konsumtion i vår postdigitala samtid. Med sociala mediers intåg har företag alltmer behövt använda sig av socialt och politiskt innehåll för att nå ut i en annars övermättad miljö och för att attrahera en ny medveten målgrupp. Vad händer när gränsen mellan vad som är politisk, kommersiellt eller kulturellt inte längre går att dra? Och kan ett företag vara med och skapa verklig förändring trots att det i slutändan drivs ekonomiska motiv? Mitt verk är inspirerat av min uppsats som undersöker hur skönhetsföretaget Dazed Beautys estetik på Instagram lockar konsumenter genom att verka inkluderande och uppmuntra kreativitet och mångfald.