© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Filip kruse

 

 

Kalaspuffar vs. Frosties

Det första valet man som åskådare får göra när man tittar på Netflixs interaktiva spelfilm Black Mirror: Bandersnatch är vad huvudkaraktären Stefan Butler ska äta till frukost: Kalaspuffar eller Kellogg’s Frosties.

Upplevelsen är utformad på ett sätt som gör att det val man bestämmer sig för här (samt andra val man gör under resten av filmen) registreras och samlas in för att sedan analyseras i olika syften. Det här handlar min C-uppsats om, och verket Kalaspuffar vs. Frosties är tänkt att på ett analogt vis symbolisera hur Netflix digitalt får åskådare att delta för att på så vis samla in information om dem. Så ta nu ett röstkort och rösta på just dina favoritflingor!