© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Linda Jansson

Kommentarsfältet

Kommentarsfältet är en film som visar ett löpande kommentarsfält på en kommersiell streamingsajt. Tanken är att visualisera det missnöje som fans av östasiatiska filmer och serier känner för innehåll producerat och distribuerat  av kommersiella streamingsajter. Kommentarerna i filmen är riktiga kommentarer som har samlats in i en netnografisk undersökning.

 

Uppsatsen undersöker huruvida fans av östasiatiska filmer och serier väljer att använda illegala streamingsajter på grund av ett kollektivt missnöje gentemot det innehåll som produceras och distribueras av kommersiella streamingsajter.