© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

matilda häger

Att vara kvinna

Kvinnor blir tillsagda hur de ska stå, se ut, vara. Vad vill kvinnorna själva? Att vara kvinna är ett konstverk som visar urklipp från modetidningar 2019, där kvinnoideal blir tydliga. Samtidigt får vi ta del av citat från andra kvinnor som öppnar upp för hur de själva känner och tänker inför livet och sig själva. Vad är det att vara kvinna egentligen?


Verket är inspirerad av uppsatsens del angående ett kvinnligt perspektiv, där en stor influens har varit filosofen Helénè Cixous text The Laugh of the Medusa. I texten uppmanas kvinnor att skriva och dela med sig av sina erfarenheter, som ett sätt att frigöra sig från patriarkatet. Att vara kvinna bygger också på uppsatsens del om hur kvinnor porträtteras och gestaltas inom teatern.