© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Hanna Theander

smaklig måltid

Med detta verk vill jag väcka en fundering över hur ens uppfattning av en produkt påverkas av andra tecken i bilden, så kallade korrelerade tecken som mottagaren har en tidigare uppfattning av. Vilken bild gör dig mest sugen på hamburgare?

 

Genom min uppsats har det framkommit att korrelerade tecken användas flitigt i marknadsföring för Göteborgs hamburgerrestauranger på Instagram. Personer och föremål, vars egenskaper avsändaren vill att mottagaren ska applicera på den säljande produkten, placeras i bilden oavsett dess verkliga anknytning till produkten. Detta bidrar även till att diskurser samt förutfattade meningar skapas och förstärks vilket har gett mig inspiration till att belysa denna marknadsföringsstrategi genom att använda oväntade korrelerade tecken.