© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Louise Källström

Kan du se?

Med den accelererade utvecklingen av datorgenererade bilder blir det svårare för människor att urskilja vad som är datoranimerade figurer och fotografier av människor. Fortfarande är denna uppgift för människor möjlig att genomföra, men det är inte lika enkelt varje gång. På skärmen kommer du få upp olika bilder. Din uppgift är att avgöra om dessa bilder är datorgenererade eller inte. Hur duktig är du på att se vad som är riktiga fotografier eller endast datoranimerade bilder?

 

Verket är inspirerad av uppsatsens övergripande tema som utforskar vad som gör att människor kan urskilja datagenererade figurer från fotografier av verkliga människor.