© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Oliwer hägglund

Review

Recensioner kan vara ett kraftfullt verktyg då de möjliggör för oss att fatta välinformerade beslut på en marknad med miljontals produkter och tjänster. För de tjänstearbetare som intervjuades i min kandidatuppsats “5/5”- en kvalitativ undersökning i “runners" relation till betyg och recensioner var deras tidigare arbetsprestationer representerade i ett betyg som var avgörande för att de skulle få arbete i framtiden. Review arbetar med betyg och recensioner som uttryckssätt för att belysa konsumenters kreativitet och problematisera hur vi allt mer förlitar oss på denna information när vi konsumerar.