© Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap, Göteborgs Universitet

Tack till:

Om programmet

Medier, estetik och kulturellt entrepenörskap är ett treårigt program på Göteborgs Universitet som syftar till att kombinera teoretisk fördjupning kring medier, estetik och kulturellt entreprenörskap med löpande projektarbeten, enskilda och i grupp.

Utbildningen ämnar vidare att träna studenterna i olika arbetssätt, använda olika digitala redskap och att kommunicera med olika aktörer. Programmet ser kulturellt entreprenörskap som ett kreativt och kritiskt förhållningssätt till förändring snarare än en särskild organisationsform; en tillämpad humaniora för att studenten ska kunna utveckla en förmåga att analysera olika perspektiv, medla mellan olika intressen och självständigt kunna se möjligheter och utifrån givna ramar utveckla nya verksamheter.